New
28 November 2017

L'Ajuntament rehabilita l'embarcador del Perellonet i millora l'entorn de l'antiga escola del poble

L’Ajuntament ha invertit 94.000 euros en El Perellonet, on s’han dut a terme obres per a rehabilitar l’embarcador i per a millorar l’entorn de l’alcaldia i el seu edific contigu, antiga escola del Poble i actual centre de majors.

El regidor de Govern Interior i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, acompanyat de l’alcaldessa del Perellonet, Laura Felip, han visitat hui estes obres desenvolupades des dels servicis de Devesa-Albufera en el cas de l’embarcador i de Servicis Centrals Tècnics, en el segon cas.

1127 Embarcador El Perellonet (1).jpg

Pel que fa a les obres de l’embarcador de l’Albufera, el regidor Sergi Campillo ha explicat que els treballs s’han dividit en dos fases, de les quals ara se n’està executant la primera. Concretament, es desenvolupen els treballs necessàries per a la correcta adaptació de l'entorn de l'embarcador, que consisteixen en una repavimentació de calçada existent, en encintar les vores perimetrals de la futura rampa varador i en delimitar per mitjà de pals de fusta i corda passant.

D’altra banda, també s’està fent un drenatge d'aigües pluvials per connectar un embornal existent. Finalment, s’està creant una rampa per a embarcacions, de 5 metres d'ample amb un pendent longitudinal del 15%, construïda en formigó i assentada sobre una capa de llasts i uns murs laterals de sosteniment de terres realitzats amb blocs de formigó prefabricat.

“El Perellonet ha tingut històricament una greu falta d’infraestructures, com l’embarcador en el que hui estem, que havia estat privatitzat i que el Govern de la Nau ha recuperat per a l’espai públic. Ara, amb estes obres per fi el dignifiquem i el posem en condicions d’ús per a la ciutadania”, ha dit el regidor Campillo.

Millora de l'entorn de l'alcaldia

Per la seua banda, l’alcaldessa Laura Felip ha explicat que “l'enderroc del mur que envolta el col·legi i el parc actual, convertirà l'espai en un parc més visible, segur, net i útil per a les veïnes i veïns del poble. A més de la qüestió estètica i pràctica, la intervenció dota el parc d’una entitat pròpia i passarà a formar part de l'inventari de parcs infantils de la ciutat, de manera que serà mantingut i netejat com es mereix. D'esta manera es resol un conflicte existent des de fa anys, ja que en haver estat el pati de l'escola i esta no funcionar com a tal, no es feien els manteniments ni la neteja oportunes”.

I és que esta intervenció consisteix en la modificació del mur existent en una parcel·la municipal situada entre l’avinguda de les Gavines, el carrer Grup de pescadors Marquès de Valterra i el carrer Amura. En esta parcel·la es troba situada l'Alcaldia i l'edifici d'un antic col·legi, que en l'actualitat s'utilitza com a Centre per a Persones Majors. Totes estes construccions estan envoltades per un mur que va canviant de tipologia d'una alçada entre 2.50 i 3.00 metres.

1127 Embarcador El Perellonet (4).jpg

Ara s’estan retallant tots els murs rebaixant-los l'alçada i deixant-los d'una altura mitjana de 0.50 metres. i ampliant els accessos existents, així com demolint el muret que separa l'alcaldia del parc. Les diferències de cota dins de la parcel·la es resolen amb rampes per a persones amb mobilitat reduïda.

Amb la intervenció s'aconsegueix obrir el pati als veïns i al seu torn convertir-lo en un espai més segur al dotar-lo de major visibilitat. “Tot este canvi, a més, comportarà que la zona de la Plaça del Poble (Plaça Marquès de Vallterra) i l'Ajuntament, tindran unes voreres més amples, facilitant el pas als veïns amb mobilitat reduïda, carros de nadons, etcètera”.

Descarregar l'àudio