Notícia
27 desembre 2016

L’Ajuntament adquirix una cambra de cultiu per als vivers municipals del Saler

L’Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera que dirigix el regidor Sergi Campillo, ha anunciat l’adquisició d’una cambra específica per al creixement de plantes que s’incorpora a l’equipament dels vivers municipals del Saler.

Com és conegut, als vivers municipals es reproduïxen plantes autòctones utilitzades als treballs de conservació i recuperació dels diversos hàbitats que conformen el Parc Natural de l’Albufera. En total se supera el centenar d’espècies amb què es treballa, algunes de les quals requerixen unes condicions de cultiu molt específiques. Això comporta la necessitat d’utilitzar cambres per al creixement com la que s’acaba d’adquirir.

La nova cambra de creixement és un habitacle on es poden recrear unes condicions ambientals molt concretes per a facilitar el desenvolupament òptim de les plantes mitjançant el control de la llum, de la temperatura i de la humitat. Té unes dimensions d’1,83 metres d’alt, 70 centímetres d’amplària i 76 de profunditat i la seua capacitat és de 294 litres. A més, està dotada d’una alarma per a detectar fallades de subministrament elèctric i una altra visual per a les altres temperatures o que estiguen fora del segment necessari. El seu cost ha sigut de 13.848,63 euros.

“Amb esta cambra que ara incorporem podrem realitzar assajos de viabilitat i germinació de llavors de les plantes que utilitzem per recuperar i conservar la Devesa i l’Albufera. És important que la tasca fonamental que es realitza als vivers municipals del Saler estiga reforçada amb una aposta clara del govern municipal per dotar-los d’allò que necessiten per a aconseguir-ne els objectius”, ha explicat Campillo.

SONDA DE LA GOLA DEL PUJOL

D’una altra banda, el Servici Devesa-Albufera també ha vist actualitzada la sonda de la gola del Pujol que permet controlar la qualitat de l’aigua. El consistori ha contractat els servicis de revisió i neteja de tots els sensors de la sonda, així com l’actualització del sistema de presa de dades, comunicacions i monitorització de tot l’equip. En total s’hi han invertit 11.071,50 euros.

“Resulta fonamental mantindre en un estat òptim l’equip amb què controlem la qualitat de l’aigua, que està conformat pel sistema d’adquisició i remissió de dades i la sonda multiparamètrica encarregada de l’enregistrament de les condicions fisicoquímiques d’eixe enclavament. L’actuació municipal era necessària, sobretot perquè l’equip està instal·lat a l’aire lliure, molt prop de la mar i, conseqüentment, està sotmès a condicions ambientals fluctuants i agressives. A més, el sistema de comunicacions estava totalment obsolet”, ha explicat Campillo.

El sistema ara es troba en fase de proves.