Notícia
29 juliol 2017

Descobrix les goles de l'Albufera: connexió mediterrània

L'Albufera compta amb cinc goles. Són canals que connecten l'aiguamoll amb la mar. Compten amb comportes i un sistema de bombament per a controlar el nivell de l'aigua segons les necessitats dels arrossars. Tres d'estes obertures (Gola de Pujol, Gola del Perellonet i Gola del Perelló) comuniquen la llacuna amb la mar, mentre que els dos canals restants (Gola del Rei o del Mareny i la Gola de Sant Llorenç) s'encarreguen d'evacuar les aigües de la marjal de Sueca i Cullera.

Les tres goles que comuniquen la llacuna amb la Mediterrània:

Gola El Pujol: Es tracta d'un canal obert al 1953 a instàncies dels arrossers, per tal de intentar pal·liar els problemes de desaigüe de l'Albufera. Te una longitud de 1 km i 45 metres d'ample, travessant la Devesa d'est a oest. El seu nom, 'el Pujol', es pot traduir al castellà com “la colina” i segurament faça referència a les dunes que estaven prop d'este canal. Si observem en direcció cap al mar podem divisar una de les dunes més altes de la Devesa, el Muntanyar del Pujol, una duna de 9,5 metres d'alçada que es va lliurar del procés d'urbanització dels anys seixanta. Un ruta al llarg d'esta obertura ens mostra els diferents ambientes que conformen este espai natural.

Goles (1).JPG

Gola del Perellonet: Construïda en 1873, esta obertura permet, com la resta de canals, augmentar la capacitat de desaigüe de l'Albufera a la mar. En esta gola s’hi practica, a les nits dels mesos d’hivern en que la normativa ho permet, la pesca de l’angula. A la vora de la Gola del Perellonet trobem la platja del Recatí amb 3600 metres de llarg. Així mateix, l'origen del poble del Perellonet està lligat a la construcció d'esta obertura, encara que el poblat va haver d'esperar fins a 1950 per a inaugurar-se fundat pel Marqués de Valterra i compost des dels seus orígens per una vintena de cases i la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

Gola del Perelló: Les primeres noticies documentades sobre este canal es remunten a 1743. Inicialment de dimensions més reduïdes que les actuals, fou ampliada a finals del XVIII i dotada de comportes mecanitzades al 1912. La funció d’estes comportes, com la de les instal·lades a la resta de les “goles”, es regular el nivell de l’Albufera i evitar l’entrada de l’aigua de la mar durant els dies de temporal. Al igual que ocorre amb El Perellonet, el canal és el que dona nom a la població del Perelló en la qual es troba, i no al contrari.

Goles (4).JPG

D'altra banda, resten dos canals, la Gola del Rei o del Mareny i la Gola de Sant Llorenç, que tenen la funció d'evacuar les aigües de la marjal de Sueca i Cullera. Així mateix, en estes obertures trobem multitud d'espècies que habiten aigües salobres.