Campaigns

Campaign
31 January 2017

En la Fira Agroecològica que es va celebrar el passat diumenge 29 de gener de 2017 en la Plaça de l’Ajuntament, el Servici Devesa-Albufera va preparar 3.000 bolsetes amb llavors de la Devesa de fals aldern (Phillyrea angustifolia), margalló (Chamaerops humilis), murta (Myrtus communis), llentiscle...