Notícia
02 octubre 2017

La Comunitat de Pescadors de El Palmar

La pesca sempre ha destacat com una de les activitats econòmiques més rellevants de l’Albufera de València.

Així, els reis propietaris de l’aiguamoll, com Jaume I el Conqueridor, van regular esta activitat. Este personatge històric, per exemple, va permetre en 1250, en el seu privilegi de Morella, que la gent pescara en el llac sempre que li donaren la quinta part franca de la pesca.

L’origen de la Comunitat de Pescadors de El Palmar

Ja en els nostres temps, encara que no se sap l’origen de la Comunitat de Pescadors de El Palmar, sí que coneixem que en 1857 es va firmar de manera oficial la seua constitució.

En els seus inicis, la Comunitat de Pescadors de El Palmar va aconseguir reduir l’impost a una desena part.

Comunidad de pescadores (3).jpg

Activitat de la Comunitat de Pescadors de El Palmar

Durant l’any, la Comunitat de Pescadors de El Palmar realitza fins a tres reunions de la seua junta amb tres objectius diferents en cada una d’estes dates.

1a reunió: primer diumenge de juliol

En esta ocasió es revisa o reforma el reglament i es trien els càrrecs destacats de la Junta.

2a reunió: segon diumenge de juliol

La Junta de Redolins realitza un sorteig de les calades o redolins, terme amb què són coneguts els llocs de pesca a l’Albufera de València.

3a reunió: tercer diumenge de juliol

Reunió de la Junta de Comptes

Comunidad de pescadores (10).jpg

Com formar part de la Confraria de Pescadors de El Palmar

Ser part de la Comunitat de Pescadors de El Palmar és un dret hereditari que abans es feia efectiu únicament per als hòmens en complir els 24 anys o si es casaven.

La Comunitat de Pescadors de El Palmar en el segle XXI

Tot just començat el segle XXI, més concretament l’any 2000, la Comunitat de Pescadors de El Palmar va permetre que els seus membres també foren dones i va incorporar-ne un total de 21, i és que fins a la data este dret de pesca sempre va estar reservat per a hòmens.

Comunidad de pescadores (2)_0.jpg

Actualment, la Comunitat de Pescadors de El Palmar té 400 socis, però únicament un centenar seguixen en actiu. Estes persones realitzen la pesca tradicional de l’anguila i la llisa i les comercialitzen diàriament en la seua pròpia llotja.